Överst

Tag Archives | Gårda

Gårda

Promenera i Gårda Nästan mitt stan och alldeles vid Ullevi. Det är inte första tanken som slår en när promenadtips ska ges. Men Gårda har Gullbergsån och Stampens Kyrkogård. Och med dem natursköna promenadstråk. De nyttjas kanske mest av lunchande kontorsarbetare eller omkringboende. Men faktum är att det centrala läget gör att färden till Gårda […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes