Överst

En snabb historisk översikt av staden

Göteborg grundandes 1621

Göteborg är en stad med historia, grundad 1621 av Gustav II Adolf. Med hjälp av byggare från Nederländerna som hade erfarenhet av att bygga på sankmark började man konstruera kanaler, parker och bostadskvarter.

1700-1800 är blomstringstiden!

Under tiden för det Ostindiska kompaniet, på 1700-1800-talet, blomstrade staden. Kompaniet hade ensamrätt på all svensk handel söder om Godahoppsudden. Porslin och siden kom från Kina och handeln sköttes till stor del av köpmän från England och Skottland. Under industrialiseringen på 1800-talet påverkade många inflyttade affärsfamiljer, såsom Carnegie, Chalmers, Chapman, Dickson, Hall och Keiller det sociala livet i Göteborg. De byggde bibliotek, satte upp teatrar och universitet och sjukhus och de fick söner som döptes till… Glenn.

Alla heter Glenn

Under fotbollslaget IFK Göteborgs storhetstid i början på 1980-talet fanns det inte mindre än fyra Glenn i laget (Glenn Hysén, Glenn Strömberg, Glenn Schiller och Glenn Holm.) Detta användes snart av motståndarlagens supportrar som högt skanderat, fram till dags datum, “Alla heter Glenn i Göteborg”. Men göteborgare gömmer sig inte för sin historia. Nej, de vet att de har Glenns föräldrar att tacka för uppbyggnaden av staden.

Göteborgs supportar har därför ropat tillbaka med samma budskap. När motståndarklacken ar istället försökt vrida upp temperaturen och skandera “Alla rensar fisk i Göteborg”, har de möts av samma respons. Göteborg har byggts upp kring hamnen. Fiskauktionen har funnits på samma plats och fungerat på ungefär samma sätt i nära hundra år. Alla vet att färska räkor från Feskekörkan är de bästa man kan få tag i.

Alla inbitna Göteborgare har någon gång gått genom ett regntungt Göteborg, känt havsvindarna bryta ned en inifrån, snuddat vid det svenska vemodet, sett silhuetten av den väntade sjömansfrun på Sjöfartsmuseets torn och förstått hur det kan vara med ett liv ute till havs.

Alla känner någon som jobbar på Volvo

Under 1900-talet gick Göteborg från att ha varit en hamnstad, till att anställa allt fler inom fordonsindustrin. Alla i stan känner någon som jobbat på Volvo. Har man jobbat på bandet får man en stjärna i kanten. Arbetarklassromantiken ligger som en slöja Över Göteborg. Det finns många historier om ockupationen av de gamla Hagakvarterna på 60- och 70-talen och stadsdelen Majorna försöker enträget behålla en rustik arbetarklasscharm och stå emot en “hotande” medelklassifiering.

Men Göteborgs största utmaning idag ligger kanske i att tillåta alla stadsdelar att ta del av infrastrukturen. Arbetet med en stadplanering som motverkar segregering och inkorporerar ytterstadsområdena öll den växande staden, är än så länge bara i sin linda.

Hamn- och fordonsindustrin verkar vara på väg bort och istället försöker Göteborg hitta nya sätt att profilera sig mot omvärlden. Allt fler konserter, mässor och sportevenemang kommer till stan. “Evenemangstaden Goteborg” har blivit en ny slogan och man jobbar med att visa på att Göteborg må vara en liten stad, men har fördelen att få stora upplevelser att kännas intima, äkta och genuina.

Källa: “En insiders Guide till Göteborg”, 2009

Powered by WordPress. Designed by WooThemes