Överst

Vallda Sandö

Ett besök på Vallda Sandö kan ge många fina upplevelser året om. Vallda Sandö är beläget på en halvö väster om Kungsbacka. Halvön är ett naturskönt område, liksom dess omgivningar. Naturreservatet Vallda Sandö bjuder på varierande marker och biotoper. Här finns berghällar, klapperstensfält och sandstränder. På hedmarkerna betar kor och floran är rik bland strandängar, saltängar, kärr och träd- och buskmarker. Den stora variationen gör att Vallda Sandö är ett utmärkt utflyktsmål för den som vill ströva i vacker natur, sola och bada, fiska eller fagelskåda.

Platsens olika naturmiljöer gör att många fågelarter söker sig hit. Såväl havsfågel, vadare, rovfåglar som en mängd småfåglar påträffas. Under vår och höst stannar många flyttfåglar till. Inåt land omges halvön av grunda vikar som är viktiga för vadarfåglar och som barnkammare för olika fiskarter. Fåglar man kan se här är bland annat småfåglar som lärkor, sävsångare och näktergal och vadarfåglar som strandpipare, rödbena, gravand och gäss.

Bästa sättet att uppleva Vallda Sandös skönhet är att vandra runt området, över klipporna och på hedmarkerna och upptäcka reservatets olika miljöer i det öppna och vackra kustlandskapet. Två stigar genomkorsar också området. Bästa fiskeplatserna är klippområdena ut mot havet och en barnvänlig sol- och badplats är Stensvik, närheten av båthamnen. Fågelskådning kan man ägna sig åt runt hela halvön. Flest arter finns att se vid strand och saltängarna inåt fastlandet (detta område har dock besöksförbud från april till och med juli). Ta med kikare!

Karta Vallda Sandö


Visa större karta

Du kan titta på bilder på Valldö Sandö eller läsa mer om denna plats för båtar på Sandohamn.com

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes