Överst

Uppdrag: personlig assistans i Göteborg

Uppdraget som personlig assistent är på ett sätt helt utan tvetydigheter utifrån gällande lagstiftning och formulerade mål.

Men på samma sätt är det lika möjligt att beskriva uppdraget helt utifrån att det är brukarens individuella vilja för dagen som styr.

skynda-lssPrecis den komplexiteten är en av assistansverksamhetens stora utmaningar. I min värld, som förmedlar assistansbolag i Göteborg på den här sidan, handlar det framförallt om att du har en egen mental medvetenhet kring vad som är uppdraget. Givetvis med ett avstamp i brukarens värderingar och krav.

Utifrån den förväntansbilden kan vi sedan lättare vara följsam utifrån brukarens specifikation kontra att matcha dessa mot ett lämpligt assistansbolag. Så det gäller att man hittar ett tydligt fokus som hjälper en att sortera ut vad man ska göra, och vad man inte ska göra.

Vanlig “krav” är att brukaren alltid ha äganderätten till de aktiviteter, relationer och upplevelser som passerar under dagen. Som personlig assistent ska man kunna känna stöd från LSS-lagen, för den inte bara ger er assistenter möjligheter utan den ålägger er också att under era arbetspass agera för att på bästa sätt.

Såhär jobbar vi för att synka assistansbolag och uppdragsgivaren, alltså individen – eller de anhöriga – med funktionsnedsättning.

Befrämja livet som alla andra
Det betyder att assistansbolaget inte har med brukarens liv att göra. Samhället består av en mängd individer och en assistent kan aldrig i sin yrkesroll ha med andra personers liv att göra.
Man ska endast assistera personen i det liv den väljer att leva.

Befrämja oberoende
Det betyder att assistansanordnaren inte ska erbjuda hotellservice där du pysslar om och gör saker för brukaren för att visa omtanke, utan fokusera på hjälp till självhjälp.

Befrämja värdiga levnadsvillkor
Det betyder att den som sköter den personliga assistansen ska ge brukaren stöd i att kunna leva det liv den har. Det betyder däremot inte att assistentens uppgift är att göra livet gott för brukaren utifrån assistentens egna värderingar om vad ett gott liv innebär.

Befrämja personlig integritet
Det betyder bolaget inte ska ha allmän insyn i situationer, relationer och upplevelser som brukaren har. Assistenten ska vara med endast när det är absolut nödvändigt för att nå måluppfyllelsen med assistansen.

Befrämja delaktighet
Det betyder att assistansen aldrig kan utföras utan brukare. Man ska inte ta disken medan brukaren ligger och sover middag eller lämna brukaren hemma och för att handla mat.

Främja helhetssyn och kontinuitet
Det betyder att du som assistent endast ska leverera assistans i samklang med både starka och svaga sidor hos brukaren och den omgivande sociala miljön.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes