Överst

Tumleheds Naturreservat

Vill du se för Västsverige numera ovanliga växter och uppleva en stilla stund i vacker hagmarksmiljö? Då är Tumleheds naturreservat platsen att bege sig till. Reservatet ligger på Hisingen mellan Torslanda och Björlanda. Tumleheds lilla örtrika och blomstrande naturreservat är både en vacker hagmark och ett värdefullt område för odlingslandskapets hotade kalkberoende växter.

Det kalkhaltiga underlaget kommer från en skalgrusbank, och detta tillsammans med att området tidigare var utmark och hagmark för betande boskap, har medfört att här finns många sällsynta och fridlysta arter. Skalbanken är kuperad och består av ett tunt och skört växttäcke. I mitten finns ett ovanligt kalkkärr. Besökaren som vandrar in i reservatet bör gå varsamt fram då marken är full av känsliga och sällsynta växter.

Reservatet har ett högt botaniskt värde med sin rika flora. Titta på den vackra växtligheten, blommorna och buskagen, och återigen, vandra försiktigt. Lyssna på fågel sången och sitt ner en stund i gräset en vår- eller sommardag i denna vackra hagmarksmiljö.

Karta


Visa större karta

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes