Överst

Tjörn – guide till Tjörn

Tjörn

Storleksmässigt är Tjörn Sveriges 6:e ö. Denna del av Bohuslän tillhör de trakter i vårt land som tidigast blev bebodda. Talrika fornlämningar på ön vittnar om att här funnits bosättning sedan 8 000 år f Kr. ön är mycket kuperad och bjuder på en skiftande natur med hav och släta klippor, skogar och böljande fält. Västra sidan av Tjörn är dock så stormpiskad att skog kan växa endast i skyddade lägen. Fisket har genom århundraden varit av mycket stor betydelse för Tjöm, De nio s k sillperioder som inträffat i känd tid lade grunden för en omfattande fiskeindustri. All sill kunde dock inte konsumeras eller saltas ned och därför växte det upp ett stort antal kokerier som gjorde trän av sillen.

Jordbrukat viktigaste på Tjörn

Fisket har emellertid inte — som man kan förledas att tro — varit den ledande näringen. Jordbruket har alltid haft en dominerande ställning, öns jordbrukare är till allra största delen småbrukare som ofta specialiserat sig på potatis. Potatisodlingen på Tjörn har sekelgamla anor. Tjömborna var bland de första i landet som ägnade sig åt att försöka odla potatis.

Vägförbindelserna inom området har alltid varit ett problem. För att ta sig mellan öarna fick man till en början använda båtar, vilka sedan byttes mot färjor som i sin tur ersattes av broar. Den första stora bron, Skåpesundsbron, byggdes 1939 och förband Tjörn med Orust. 1960 tillkom Tjörnleden som förbinder Tjörn med fastlandet.

På Tjörn utvecklades tidigt sjöfartstraditioner och en betydande del av den svenska kustfraktflottan hade – och har – en hemmahamn i Skärhamn. Tillkomsten av containerhamnen Wallhamn har utan tvekan varit en av de mest betydande händelserna inom näringslivet på Tjörn under senare år.

Tjörnbron – Fakta och konstruktion

Tjörnbron är en snedkabelbro med torn av betong, huvudspann av stål och tillfartsviadukter av beting. Tornen är 110 meter höga och har inbyggda spiraltrappor och hissar för att underlätta inspektion av bron. Brons totala längd är 645 meter, varav huvudspannet mellan tornen är 366 meter. Vägbanan är 15,5 meter bred och har 3 körfiler samt en cykel- och gångbana. Den segelfria höjden uppgår till 45,3 meter. För att undvika påseglingar av bron har alla brostöd placerats på berg och på betryggande avstånd från strandkanten.

Fler sidor om Tjörn:

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes