Överst

Tag Archives | Tjörn

Tjörn – guide till Tjörn

Tjörn Storleksmässigt är Tjörn Sveriges 6:e ö. Denna del av Bohuslän tillhör de trakter i vårt land som tidigast blev bebodda. Talrika fornlämningar på ön vittnar om att här funnits bosättning sedan 8 000 år f Kr. ön är mycket kuperad och bjuder på en skiftande natur med hav och släta klippor, skogar och böljande […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes