Överst

Styrsö Göteborg

Styrsö ligger i Göteborgs södra skärgård. På södra delen av Styrsö ligger den historiskt intressanta Brännholmsviken. Här finns tydliga spår i naturen av äldre tiders styrsöbor. Till de bergiga markerna i Brännholmsviken går en stig från ett litet båtvarv söder om Skärets färjetrafikbrygga. I Brännholmsviken låg under flera hundra år Styrsö bys gemensamma betesmark, eller utmarkerna som den kallades då. De idag delvis förbuskade markerna med olika trädarter, bland annat en liten kustekskog, bestod då av trädlösa välbetade ljunghedar där kreatur gick. Idag går fortfarande får och betar kring viken, men de har svårt att hålla undan förbuskningen.

Längs med stranden kan man finna växter som gåsört, marviol och strandkrypa och inne i viken finns en torräng med backnejlika, darrgräs och strandmalört (gnugga ett blad av strandmalört mellan fingrarna och känn doften). Ett ljunghedsområde med många rönnbärsträd breder ut sig i nordväst. Här är färgsprakande vackert på sensommaren då ljungen blommar och rönnbären lyser rött.

Utmed stranden finns tomtningar som är rester av stengrunder. De är från 1300-1700-talet och var tillfälliga boplatser vid sillfiskeperioder. Den mest spännande fornlämningen i Brännholmsviken är den gamla kyrkogården eller vikingakyrkogården som den felaktigt kallas i folkmun (några belägg för att vikingar varit här finns inte, trots att det i de isländska sagorna talas om vikingamarknåder vid “Brännöarna”). Den gamla kyrkogården är omgärdad av en stenmur och ligger väl synlig i sluttningen ner mot Brännholmsviken. Den husgrund som dåvarande kapellet Styresöö Capell stod på går endast vagt att skönja. Vid utgrävningar har man funnit ett antal gravar som daterats tjll 1500-talet samt en kruka från äldre järnålder. När , kapellet byggdes vet man inte med säkerhet. I gamla kyrkoböcker omnämns att också donsöbor och vrångö bor brukade ro till Brännholmsviken för att besöka kapellet. Vrångöbornas gamla stenbrygga finns fortfarande när öborna istället besökte nuvarande kyrkan i Styrsö by (från 1640). Strax norr om gamla kyrkogården, där stigen korsar en bäckfara, ligger en vacker glänta där man flinnit rester av en boplats från bronsåldern.

Om du är intresserad av gamla välbevarade hus, eller bara tycker det är kul att titta på fina byggnader, då rekommenderas också besök till Styrsös olika mini-samhällen, alla med sin särprägel. Mitt på ön i Styrsö by vid kyrkan kan du vandra runt och titta på husen i den gamla jordbruksbygden. Vid Tången på norra sidan finns ett genuint fiskeläge med tätt liggande hus. I Halsvik i väster finns några skeppargårdar från ett fraktskepparsamhällé. Vid Bratten i öster ligger stora pampiga villor med punschverandor som minner om en svunnen tid då Bratten var en förnäm badort med kall- och varmbadhus, restaurang och ett stort turisthotell (tips! inne på Brattska Krogen finns stora väggmålningar som visar hur detta såg ut).

På Styrsö finns förstås också fina sol- och badplatser, och från klipporna kan man fiska.

Du kan läsa mer om Styrsö på Wikipedia eller på Styrso.nu som är den officiella besökssidan för ön.

Karta Styrsö


Visa större karta

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes