Överst

Sevärdheter Stengungsund

Sevärdheter Stenungsund

14 servärdheter att besöka i vackra Stenungsund

1. Bautastenarna vid Holms gård i Doterödsdalen. Fornminnet, som är från järnåldern, utgörs av tre stora stenar på en sluttande äng. En av stenarna har brutits till marken — enligt Sägen under en stormnatt i början av seklet.

2. Domarringen vid Stenungsunds kapell ligger ca 150 meter sydost om kapellet på Kyrkberget. Kretsen av stenar mäter 6 m i diameter och bildas av sex mindre klumpstenar (varav en saknas) samt en större klumpsten i mitten.

3. Gammelgården i Beatas Gränd, 200 meter väster om Kyrkberget i stenungsund. Glasmästargård från 1700-talet som innehåller interiörer och föremål från trakten.

4. Gravfältet i Jordtiammar är kommunens största gravfält och ett av de största i Bohuslän vad avser antalet högar. Fältet ligger nära stranden av Askeröfjorden. Vid en kartläggrjing som gjordes 1945 registrerades ett 80-tal högar, de flesta dock ganska små. En del av dessa är nu bortforslade.

5. Gravfältet vid Talbo i Ödsmål omfattar ett 30-tal gravhögar av imponerande storlek. De största mäter 15—16 meter i diameter och har en höjd av över en meter. I närheten ligger Stora Hällungen med fina badplatser och fiskevatten.

6. Grössby i Ucklum, en gammal by norr om Ucklums kyrka. Häri finns gravhögar, stenar och en domarring. Den sistnämnda består av åtta resta stenar eller hällar. Domarringens längd är 18 m, dess bredd 10,5 m.

7. Hembygdsgården i Dalen ägs av hembygdskretsen i Kode en sammanslagning av socknarna Jörlanda, Solberga och Halta. Här finns en ladugård från 1700-talet, en manbyggnad, jordbruks- och bruksföremål. Vägbeskrivning; Från väg 160 eller E6:an tag av mot Stubbhult, vidare höger till Ramsdalen. Vid Ramsdalen tag stig till vänster mot Dalen.

8. Jörlanda kyrka togs i bruk 1926. Dopfunten är från 1100-talet, kyrksilvret och delar av altaruppsatsen från den gamla kyrkan som brann 1921.

9. Kristinedalskyrkan är till skillnad från övriga kyrkor i Stenungsund en modem kyrka. Den är byggd 1971 och belägen i korsningen mellan Inre Ringleden och Kristinedalsvägen.

10. Norums kyrka. Kyrkans äldsta del härstammar från 1100-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid ombyggnaden 1847. Altartavla och predikstol från 1635, votivskepp från 1760-talet.

11.Spekeröds kyrka, delvis från 1200-talet, ombyggd 1733, Triumfkrucifixet är från omkring 1500, altartavla, predikstol, dopfunt och brudbänk från ca 1670.

12. Ucklums kyrka, byggd i Karl Johans-stil. Kyrkan invigdes 1862 och ersatte då den nedrivna medeltidskyrkan i Prästgarde. Från den gamla kyrkan finns bl a dopfunt från 1200-talet, predikstol och nattvardssilver från 1600-talet samt kyrkklockor från 1700-talet.

13. Ucklums kyrkoruin. Ucklums gamla kyrka uppfördes under medeltiden och omnämns första gången 1388. Rester av Stenmuren kring kyrkan finns kvar liksom ett antal gravstenar. Mitt i koret står ett högt träkors. I närheten, nedanför en brant bergvägg, finns en offerkälla. Natursköna omgivningar.

14. Ödsmåls kyrka, invigd 1867. Ett kors på den gamla kyrkogården visar en tidigare medeltidskyrkas läge. Kyrkans äldsta föremål är en Kristusbild från 1400-talet. Predikstolen från den gamla kyrkan förvaras i ett rum under läktaren.

Fler sidor om Stenungsund:

,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes