Överst

Sandsjöbacka Göteborg

Packa ryggsäcken och vandra omkring i Sandsjöbacka eller längs med Sandsjöbackaleden och upplev en härlig stund i naturen. Ett bra strövområde och utflyktsmål nära Storstaden.

Sandsjöbacka är ett stort naturreservat som ligger söder om Göteborg och norr om Kungsbacka, mellan orterna Askim, Kållered, Lindome och Särö. Området genomkorsas av stigar och vandringsleder och är ett utmärkt frilufts- och strövområde.

Höjden man ser från motorvägen är en så kallad drumlin, den ligger i reservatets södra del. En drumlin är en rest från istidens påverkan på landskapet. Speciellt sevärd är drumlinen i augusti då ljungen blommar. Den som vandrar över ljungheden ser hur vackert ett återskapat och bevarat kulturlandskap kan se ut. Heden har tidigare varit betesmark. En annan fin plats är Årekärrslund med sin lövskog med alm, ask, lind och lönn och många blommor som blåsippa. smånunneört och gullpudra. Inom Sandsjöbacka finns många sjöar och våtmarker, bland annat Oxsjön, Svarttjärn, One mosse och Stora Rörkärr.

För den som vill gå långt går det bra att vandra på Sandsjöbackaleden genom hela reservatet från Kungsbacka till Askim eller tvärt om. Det finns övernattningsmöjligheter i vindskydd. Längs med vandringsleden upplever man områdets variation med flest höjder i norr och söder och mer av dalgångar i dess mitt. Inom Sandsjöbacka finns skogsområden, utsiktsplatser, jordbruksmarker, sjöar och våtmarker. Områdets olika naturmiljöer gynnar djurlivet Har du tur träflfar du på älg, hare, grävling eller räv Häräfinns också ett rikt fågelliv. Kulturlämningar som man kan se är husgrunder, kvarnlämningar, en smedjelämning och en mycket gammal väg, en så kallad hålväg.

Mer om Sandsjöbacka på hittar du på den här sidan.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes