Överst

Rya Skog Naturreservat i Göteborg

Rya Skog är ett av de finaste exemplen på kustädellövskog i landet. Skogen är unik för Göteborgsområdet och ligger på Hisingen, mellan industrier och oljeraffinaderier. Kontrasten mellan industri och natur är påtaglig. Rya Skog är naturreservat och har lättvandrade stigar.

Skogen består av lövträd som ekar, al, ask, alm och buskar som hägg och hassel. Åldern på träden ligger på upp emot 200 år. Vissa av de stora ekarna är flera hundra år gamla. Under våren blir markerna till ett vitsippehav.

Skogen ger besökaren en känsla av att befinna sig på en annorlunda plats – en annan värld eller en annan tid. Så här såg skogarna ut som utvecklades längs med kusterna för drygt 3000 år sedan då klimatet var lite varmare än idag. På de flesta andra platser är dessa skogar numera borta.

De stora grova träden gör att ljuset silar ner mot marken i skogen ligger omkullfallna träd med många ovanliga svampar på. Här finns kärr med våtmarksväxtlighet. Tack vare skogens höga naturvärden finner många fåglar en fristad. Fågelsången är dominerande främst på våren.

Du kan läsa mer om Rya Skog på Wikipedia eller titta på bilder på Rya skog här på Google

Karta Rya Skog


Visa större karta

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes