Överst

Rörö – ö i Göteborgs norra Skärgård

Den vackra och speciella ön Rörö ligger i Göteborgs norra skärgård. Naturreservatet ligger på öns västra sida. På sydöstra sidan av ön ligger öns samhälle med bostadshus, båt- och fiskehamn. Ön har fina långgrunda barnvänliga badplatser i söder, och i väster och i norr klippbad. Vid hamnen finns affär och café. Inom reservatet finns vandringsstigar.

Det bildsköna reservatet består av många olika naturmiljöer och landskapsbilder. I reservatet finns gräshedar, ljunghedar, sandstränder, klippor, en talldunge, vattendammar och vassar, berg och rullstensåsar. De slipade bergen och stenblocken är rester från istiden. Bergarterna och de långsträckta rullstensåsarna ut mot havet är extra sevärda. Ovanliga växter finns inom området tack vare de basiska, kalkhaltiga bergarterna. Typiskt för reservatet är hedarna med sina väldoftande blomsterhav. Vattensamlingarna Stora och Lilla Ers vatten ger med sina skyddande vassryggar bra förutsättningar för småfågellivet. Ovan hedarna drillar lärkorna högt i skyn under sommaren och längs med kusten finns havsfåglar.

Under främst vår och sommar är det fint att vandra längs vandringsstigarna eller att ströva fritt över markerna. än kan också slå sig ner på någon klippa, blicka ut mot havet och njuta. Rörö är både kargt och blomstrande, vilt och rogivande.

Du kan läsa mer om Rörö på öns egen hemsida eller om Rörö på Wikipedia.

Karta Rörö


Visa större karta

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes