Överst

Risvedens naturreservat

Risvedens vackra och numera ovanligt gamla skog ger en stor och rogivande upplevelse. Och om du vill uppleva hur gammal opåverkad skog ser ut är ett besök i Risvedens naturreservat ett måste. Reservatet visar även hur det omgivande området Risveden kan ha sett ut för femtio till hundra år sedan, före det moderna skogsbrukets början. Risvedens naturreservat har kvar sina nu uppemot 200-åriga träd. Det som skiljer den gamla skogen från dagens moderna avverknings- och planteringsskogar är mångfalden av trädarter och mångfalden av ört- och mossväxter. Här ät gamla döda träd stå kvar (så kallade räkor) och omkullfallna döda träd far ligga kvar (så kallade lågor) – dessa träd är en viktig del i olika kretslopp och för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras. I skogen finns rovfåglar som ugglor, hök och vrak och skogsfagelarterna tjäder, orre och olika hackspettar. Här finns också det svårupptäckta däggdjuret mård. Trädarterna är gran, tall, ek, björk, asp och al. En av de mest sällsynta växtarterna är mossan skirmossa.

Besökaren som går in i området möts av skogens sus och alla de märkliga träden – unga, gamla eller döda och mer eller mindre förmultnade. Marken är täckt av grönskande mossor och på hösten finns här många svampar. Titt sen: tätt ser man stora myrstackar och här och var återfinns våtmarker, åar och små sjöar. Inom reservatets gränser finns flera höjdområden med fina utsiktsmöjligheter. Det hela ger en känsla av norrländsk vildmark och sagoskog. Endast vargar och troll fattas (fast du kanske kan ana dem bakom någon mossbeklädd sten!).

I reservatet finns de väldiga flyttblocken som kallas Trollstenarna. Dessa giganter är imponerande. Ett annat flyttblock i skogen är den väldiga sadelformade Salstenen. Att inte lägga ett silvermynt på Salstenen när du passerar är enligt sägnen att utmana ödet och dra på dig skogsråets ilska. Lämna en slant och du kan fortsätta vandringen utan missöden.

Du kan läsa mer om Risvedens naturreservat på Wikipedia men mycket mer info finns på Risveden Wikidot

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes