Överst

Hisingsparken

Promenera i Hisingsparken

Hisingsparken är faktiskt Göteborgs största parkområde, även om många säkert skulle gissa på Slottsskogen Göteborg. Hisingsparken heter också S A Hedlungs Park efter herren som donerade den till staden. Vissa kallar området för Slätta damm efter den stora dammen i parken.

Förutom betagande utsiktsplatser över Göteborg och Hisingen finns här det mesta som hör till en modern park. Motionsanläggningar, Göteborgs längsta elupplysta motionsspår, fritidslantgård, grillplatser, bangolf, bågskytte och café. Men mest lockar kanske den vackra naturen med sjöar, mossar och en prunkande skog.

Hisingsparken har blivit något av Parkförvaltningens stolthet. Här är ytterst välskött, välrustat och med många promenad-, skid-, skridsko- eller löpalternativ. De märkta spåren varierar från 2,8 till 11,1 kilometer.

På senare år har utbyggnad skett, till exempel vid Klare Mosse med nya promenadstråk och nyöppnade vattenytor.

Att ta sig till Södra Toppen kan ge en hel del ansträngning för konditionen men det är värt mödan både i upplevelse och utsikt. Här uppe är bänkplatserna smart utplacerade och kan erbjuda vila och en stund skön avkoppling för trötta leder. Vill du ha lättare promenad så ta dig runt Slätta damm, här är som namnet antyder slätt och fint. Men vad du än väljer är det här ett av Göteborgs bästa utflyktsmål både sommar, vår, höst och vinter.

Naturtyper i Hisingsparken

Idag innehåller Hisingsparken de flesta västsvenska naturtyper, med undantag för bl. a. rika lövskogar. Granbestånd av olika storlek finns i dalgångar och sluttningar. Dominerande växtslag i området är fattiga och torra hällmarks- och tallskogstyper. Den ädellövskog som dominerar är i form av hedekskog. En del bokskogsbestånd finns dock också; dels vid Slätta Damm, i backen upp mot Gunnestorps mosse och dels i området mellan Gunnestorps och Kättilsröds lantgård. (Källa: Park & Natur i Göteborg)

Hotell på Hisingen

Söker du efter en bra boende på Hisingen rekommenderar vi Scandic Backadal.

Karta Hisingsparken


Visa större karta

Flera sidor om Hisingsparken:
Wikipedias sida om Hisingsparken
Naturen i Göteborg om Hisingsparken

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes