Överst

Botaniska Trädgården Göteborg


Botaniska trädgården i Änggårdsbergen – Slottsskogens förlangning mot Mölndal – är med sina 175 hektar den största botaniska trädgården i norra Europa. Trädgården började planeras på 1910-talet och invigdes lagom till jubileumsutställningen 1923. Änggårdsbergens terrang är starkt kuperad med mycket branta bergssluttningar och lerjord i dalarna. Topografin har vållat botanisterna stora bekymmer, men är samtidigt trädgårdens styrka, eftersom den gör anläggningen så varierad.

Botaniska Trädgården Göteborg

Direkt innanför grindarna ligger den egentliga trädgården med välansade gräsmattor, rabatter, exotiska träd och buskar, och växthus. Längre in finns Vitsippsdalen och slutligen, utanför ett stängsel som skall hålla älgar och rådjur borta, ligger Botaniska trädgårdens ganska vildvuxna ytterområde. Ytterområdet med Vitsippsdalen är med sina 135 hektar den största delen av Änggårdsbergens naturreservat. Botaniska trädgården odlar mellan 12 000 och 13 000 vilda växter.

Trädsamlingen

I Botaniska trädgårdens arboretum – “trädsamlingen” – ute i reservatet finns hela träddungar av exotiska träd i avdelningarna »Amerika«, »Asien« och »Europa«. Tanken med arboretet var från början att hitta nya härdiga arter som kunde användas inom skogsbruket. Men efter hand har arboretet blivit leverantör av nya prydnadsväxter till plantskolorna. Namrreservatet och arboretet är ett stycke omväxlande strövnatur med breda gångstigar.

Klippträdgården

Klippträdgården, en av de största i världen, är ett koncentrerat berglandskap, anlagt i ett gammalt stenbrott. Där finns minst 5 ooo småväxter. Botaniska trädgårdens största berömdhet är påsköträdet (Sophora toromiro) – ett mycket sällsynt träd som har utrotats på Påskön, men växer i Göteborg. Det finns elva växthusavdelningar, fördelade över bland annat ett tropikhus och ett svalt ökenhus (Suckulenthuset). I suckulenthuset finns drygt looo kakmsar och andra ökenväxter. I växthusen finns också 1600 orkidéarter.

Såhär beskriver man själv sin verksamhet på hemsidan: med sina 175 hektar är Botaniska Trädgården i Göteborg av Europas största i sitt slag. Den odlade delen upptar ungefär 40 hektar och rymmer cirka 16.000 arter och kulturformer. Göteborgs botaniska trädgård har fått flera priser genom åren och är ett av de största besöksmålen i Västra Götaland. Botaniskas Växthus rymmer 4 000 olika växtarter, bland annat Sveriges största samling av tropiska orkidéer, köttätande växter och det sällsynta påsköträdet som är utdött i sin naturliga miljö. I Växthusen ordnas varje år en rad utställningar.

Hemsidan: Gotbot.com

Powered by WordPress. Designed by WooThemes